imgres_3

במכון הלב מתבצעים בדיקות אקו לב ובדיקות מאמץ.

הבדיקות אינן מתבצעות ביחד אלה כל בדיקה בנפרד.

לקביעת תור

אקו לב  בדיקת מאמץ

 

הבדיקות מבוצעות ע"י טכנאיות ומפוענחות ע"י קרדיולוג.

 

 

הבדיקות מתבצעות רק בהפניית רופא בלבד.

בדיקות מאמץ מבצעים מגיל 15

בדיקות אקו לב מבצעים מגיל 9 

 

הבדיקות מתבצעות רק לחברי קופת חולים מכבי, ניתן לבצע גם באופן פרטי -פרטים במזכירות בית הרופאים.

 

בדיקות אקו לב מתבצעות בימי שני וחמישי אחריי הצהריים. 

בדיקות המאמץ מתבצעות בימי שני בלבד בוקר ואחר הצהריים. 

* חשוב לציין הבדיקות נעשות אך ורק בנוכחות רופא במרפאה.

לקביעת תורים ופרטים נוספים ניתן ליצור קשר עם מזכירות בית הרופאים. 0772299000